Denkstijlen

Rechts’ denken

Het denken en waarnemen in de rechterhersenhelft verloopt ruimtelijk (‘plaatjes’, structuren) en ervaringsgericht. Het wordt wel ‘beelddenken’ genoemd. Alle zintuigen en het gevoel doen daaraan mee. Dat gaat heel associatief en van de hak op de tak, snel en deels onbewust. Meerdere beelden kunnen tegelijkertijd aanwezig zijn, zodat je in één keer overzicht hebt. Het is een uitermate creatieve, intuïtieve en oorspronkelijke manier van denken.

 

Wat kun je merken?

Als deze manier van denken te sterk ontwikkeld is, verstoort hij andere denkpatronen. Je weet niet hoe je aan een taak moet beginnen en verliest snel het overzicht; je hebt weinig of geen tijdsbesef; je hebt moeite met abstracte symbolen zoals cijfers, letters, muzieknoten. Je wordt vaak niet begrepen in een gesprek en je kunt heftig reageren met boosheid, verdriet of onzekerheid.

 

‘Links’ denken

De linkerhersenhelft verzamelt feiten op een analytische manier. Dit proces wordt ook wel aangeduid als ‘woorddenken’. Woorddenken verloopt veel langzamer en gestructureerder dan beelddenken, en maakt gebruik van taal en symbolen. Ga maar na hoeveel woorden je nodig hebt om een boom te beschrijven, terwijl je hem in één oogopslag kan zien. Woorddenken verloopt van detail naar geheel, beelddenken net andersom. Begrippen als verandering, oorzaak-gevolg, tijd, orde, wanorde en volgorde horen bij deze (linker)hersenhelft.

Te sterke woorddenkers zien vaak door de bomen het bos niet meer.

 

Integratie

In principe gebruik je beide hersenhelften. Ze vullen elkaar aan en houden elkaar in balans. Als de ene echter de andere domineert, raakt het evenwicht verstoord. Dan kunnen problemen ontstaan op school en in de maatschappij. Deze problemen noemen we vaak leer-, gedrags- of concentratieproblemen. De kunst is om beide kanten van de hersenen weer goed met elkaar te laten samenwerken, door bewustwording en training.