Hersenen

Taakverdeling in de hersenen

Instinctieve reacties, het lange termijngeheugen en emotionele reactiepatronen komen voort uit het diepe brein (limbisch systeem).

De hogere breinfuncties (‘bewust’ denken) zitten in de buitenste schil van de hersenen: de hersenschors. Binnenkomende informatie wordt hier op verschillende manieren verwerkt.

 

Denken: links en rechts

De linkerhelft van de hersenschors verzamelt feiten en werkt rechtlijnig, logisch en analytisch. De rechterhelft verwerkt informatie vanuit een ruimtelijke, intuïtieve invalshoek, op zoek naar overzicht en synthese.

Bij het ‘besturen’ van het lichaam werken beide helften kruislings samen: de linkerhersenhelft bestuurt de rechterkant van het lichaam, de rechterhelft de linkerkant.

 

Emoties (limbisch systeem)

Denk je dat je een rationeel wezen bent en dat je de baas bent over je emoties? Mis. Gedachten worden op gang gebracht door het emotionele brein, en niet andersom. Dit deel van de hersenen is de ontstaansplek van genot en van paniek. Prikkelverwerking in het emotiebrein bepaalt het denken en het gedrag.

 

Leren en functioneren

Goede samenwerking en balans tussen alle hersendelen – emotiebrein, linker- en rechterhersenschors – is nodig om fysiek, emotioneel en verstandelijk goed te functioneren.

Ook voor leren is het evenwichtig verwerken en integreren van informatiestromen een basisvoorwaarde. Door spanning en stress of door een natuurlijke dominantie van een van beide hersenhelften raakt deze samenwerking verstoord. Emoties en waarnemingen worden dan oncontroleerbaar of raken juist geblokkeerd. Dit geldt voor zowel kinderen als voor volwassenen. Herstel van het evenwicht is belangrijk: dan wordt leren weer als zinvol ervaren en nemen concentratie en motivatie toe.