“De inzichten en oefeningen van deze dag inspireren mij om uit het ‘plat cognitieve vlak’ te komen; ook een spellingles kun je in beeld en handeling vormgeven!”

(psycholoog)

 
     
 

“Als ik me focus, zijn mijn associaties weg en kan ik me op een ding richten. Huiswerk gaat veel sneller. Ik heb overzicht en kan rustig blijven nadenken tijdens een toets, ook als ik iets niet weet.”

(leerling)

 
 

Onderwerpen

Trainingsdagen voor professionals - Leren: In balans en met focus

Therapie, begeleiding en leren werkt beter als je iemand uit zijn emoties kunt halen en tot rust weet te brengen. Hoe doe je dat? Door de ander te helpen zijn aandacht te richten. Dat schept evenwicht. Dan werken de beide hersenhelften beter samen en ontstaat een nieuw perspectief, een andere kijk op jezelf en de wereld om je heen.

Ook voor leren is het evenwichtig verwerken en integreren van informatiestromen een basisvoorwaarde. Dit geldt ook voor de motoriek, zintuiglijke prikkelverwerking en het gevoel van evenwicht en balans. Door spanning en stress of door een natuurlijke dominantie van een van beide hersenhelften raakt deze samenwerking verstoord. 

Tijdens deze tweedaagse training starten we met kennismaken en oefenen met de focustechnieken. Je leert hoe je ze kunt toepassen in individuele of klassikale begeleiding. We bouwen je kennis uit over het brein, leren, leerstijlen, emoties en blokkades. Je eigen houding als begeleider komt ook nadrukkelijk in beeld. We doen dit aan de hand van theorie en door veel te oefenen en te ervaren wat focus doet met je eigen creatieve leerstijl. Aan het eind passen we het geleerde toe op je eigen werk- of praktijksituatie: hoe kun je de opgedane kennis daar integreren? 

Je haalt meer uit deze dagen als je je goed voorbereid en van tevoren vragen en/of casuïstiek indient; ik nodig je daartoe van harte uit. 


Voor wie
Voor professionals uit onderwijs en gezondheidszorg (leerkracht, remedial teacher, coach, therapeut, psycholoog, arts, e.d.) die werken met kinderen en/of (jong)volwassenen die problemen hebben met functioneren, leren of communiceren op school, thuis of op werk (bijvoorbeeld door ADHD, ADD, dyslexie, hoogbegaafdheid, DCD, beelddenken). Gemotiveerde ouders zijn zeker ook welkom.

Wat deelnemers over deze studiedag zeggen: 

“Focussen en ontspannen je aandacht leren richten is belangrijk voor de hele klas; fijn dat je de oefeningen ook klassikaal kunt doen.” (leerkracht)

“Het is spannend om het lesprogramma los te laten en het kind te volgen. Toch zie ik telkens weer dat het werkt: het kind bloeit op, het werktempo gaat omhoog, de concentratie en leergierigheid nemen toe. En dat is terug te zien in de toetsen.” (leerkracht)
 

Wanneer

De training start zodra zich voldoende deelnemers hebben aangemeld. De data worden altijd vastgesteld in overleg. Het is alleen mogelijk om voor beide dagen in te schrijven. De training wordt aangepast aan de vragen en wensen van de deelnemers en daarom vindt aanmelding plaats na een persoonlijk gesprek met mij. Neem dus gerust contact op als je meer wilt weten over deze training en of deze past bij jou.
De kosten bedragen 250 euro per cursusdag. Het genoemde bedrag is voor professionals exclusief BTW.


Agenda

 
Over dit onderwerp staat momenteel geen bijeenkomst gepland. Als u wel geïnteresseerd bent in een lezing of studiedag hierover, dan hoor ik dat graag via info@inhetvizier.nl!